PRODUKTER
Sök på motortyp
Underhållsdelar
Reservdelar motorer
Reservdelar drev
Reservdelar Backslag
Specialverktyg
Tillbehör till motorer
Begagnat
Propellrar
Duoprop typ A Alu
Duoprop typ B Alu
Duoprop typ C Rostfritt
Duoprop typ D Alu
Duoprop typ F Rostfritt
Duoprop typ G Nibral
Duoprop typ GR Rostfritt
Duoprop typ H - Rostfritt
Duoprop typ I Alu
Duoprop typ IH Alu
Duoprop typ J Alu
Duoprop typ K Rostfritt
SP 100-drev
SP 200-290 kort nav
SP 200-290 långt nav
Single prop SX
Folding Radice
Folding Volvo Penta
Folding Varifold S-drev
Folding Gori
Fast propeller S-drev
Yamaha propeller
Mercury propeller
Fast propeller för axel
Övriga båttillbehör
Kemprodukter
Handböcker
Hyundai SeasAll Diesel
Solé dieselmotorer
Volvo Penta Dieselmotorer
Volvo Penta Bensinmotorer
Marina elverk
SERVICE & TJÄNSTER
Vinterförvaring
Reparationer
Konservering & Service
Snickeriarbeten

Fast propeller för axel

Bladarean och bladens utformning bestäms av de förutsättningar och det användningsområde som gäller, t.ex. motoreffekt och maximal toppfart. Principen är att det åtgår ett visst antal kvadratcentimeter bladarea för varje hästkraft. En långsamtgående båt behöver större bladarea, och en snabbgående motorbåt kräver liten bladarea. För stor bladarea stjäl effekt från tryckkraften men propellern går tystare. Bladarean beskrivs i procent av den omskrivna cirkeln. Bladtjockleken skall anpassas till motoreffekten. Snabbgående båtar har ofta tunnare blad, och långsammare tjockare. Med en bra utformad sugsida på propellerbladet kan man tillåta en ganska kraftig bladtjocklek utan märkbar påverkan av verkningsgraden. 

Om propellern har assymetriska blad medför detta ofta tystare gång än om de hade varit symmetriska. Ett tydligt exempel på en sådan assymetrisk bladform är den s.k. Skewback-propellern. När man betraktar bladet akterifrån är bladets spets förskjuten i förhållande till bladets rot.

Bladen kan utformas med cuppning. Cupp är en skarp ökning av stigningen på ett mycket begränsat område där vattnet lämnar bladet – det nästan viks akteröver. Cuppning görs främst på propellrar som är anpassade till snabbgående motorbåtar.

Ett propellerblads ”Rake” är på vilket sätt bladet lutar akteröver sett från sidan. Bladet är med andra ord inte vinkelrätt. Även denna lutning görs främst på propellrar som är avsedda att användas på snabbgående motorbåtar.
”Anti-singing” är som det låter. Man slipar en kant som en facett på akterkanten av bladet på sug- eller trycksida i syfte att nå en tystare gång. Vissa propellrar ”sjunger” vid vissa varvtal i kombination med vissa skrov. Slipningen kan få detta att upphöra.

 Om du inte finner rätt dimension i listorna nedan - kontakta oss för en offert! Vi tillhandahåller betydligt fler propellerdimensioner än vad som visas på denna sida. 

Låsbricka till axel
Låsbricka till axel
105:-
Mikado 3-bladig fast propeller
Mikado 3-bladig fast propeller
4500:-
Mikado 4-bladig fast propeller
Mikado 4-bladig fast propeller
7700:-
Mikado 4-bladig Skew back propeller
Mikado 4-bladig Skew back propeller
10995:-
Mutter för propelleraxel (millimetergänga)
Mutter för propelleraxel (millimetergänga)
180:-
Propelleraxelkil
Propelleraxelkil
140:-
Trappkil
Trappkil
295:-